19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, Εκθεσιακό Περιστερίου


ABOUT THE EVENT

Η 13η διοργάνωση του 2024 με τον συνδυαστικό τίτλο INSEC (INdelex-SECurexpo) θα είναι διευρυμένη, αναβαθμισμένη και πιο δυναμική. 
Η INSEC απευθύνεται στους επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα  (Εγκαταστάτες, Integrators, Μηχανικούς, κλπ.) που εμπλέκονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την ιδέα μέχρι το έργο, από την κατασκευή έως τη συντήρηση, από μεμονωμένες εγκαταστάσεις έως ολοκληρωμένα συστήματα και προσφέρει την ευκαιρία να συναντήσουν σε ένα μέρος συγκεντρωμένους, τους κατασκευαστές και διανομείς.
Η INSEC δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την διεύρυνση ποσοτικά και ποιοτικά του δυνητικού κοινού επισκεπτών και την καθιστά το σημαντικότερο γεγονός με Πανελλήνια εμβέλεια για τους τομείς των Συστημάτων Ασφαλείας, Ελέγχου, Αυτοματισμού & Επικοινωνίας.

ABOUT THE EVENT

Η 13η διοργάνωση του 2024 με τον συνδυαστικό τίτλο INSEC (INdelex-SECurexpo) θα είναι διευρυμένη, αναβαθμισμένη και πιο δυναμική. 
Η INSEC απευθύνεται στους επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα  (Εγκαταστάτες, Integrators, Μηχανικούς, κλπ.) που εμπλέκονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την ιδέα μέχρι το έργο, από την κατασκευή έως τη συντήρηση, από μεμονωμένες εγκαταστάσεις έως ολοκληρωμένα συστήματα και προσφέρει την ευκαιρία να συναντήσουν σε ένα μέρος συγκεντρωμένους, τους κατασκευαστές και διανομείς.
Η INSEC δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την διεύρυνση ποσοτικά και ποιοτικά του δυνητικού κοινού επισκεπτών και την καθιστά το σημαντικότερο γεγονός με Πανελλήνια εμβέλεια για τους τομείς των Συστημάτων Ασφαλείας, Ελέγχου, Αυτοματισμού & Επικοινωνίας.

SECUREXPO

security.jpg

Στην ενότητα SECUREXPO εκθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς για : 


SECURITY SYSTEMS

SURVEILLANCE SOLUTIONS

SECURITY TECHNOLOGIES

security.jpg

Στην ενότητα SECUREXPO εκθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς για : 


SECURITY SYSTEMS

SURVEILLANCE SOLUTIONS

SECURITY TECHNOLOGIES

INDELEX

Στην ενότητα INDELEX εκθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς για :


SMART HOME - SMART BUILDING

TELECOM SYSTEMS

NETWORK SOLUTIONS

sh.jpg
sh.jpg

Στην ενότητα INDELEX εκθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς για :


SMART HOME - SMART BUILDING

TELECOM SYSTEMS

NETWORK SOLUTIONS

ELECTROEXPO

electroexpo_site.jpg

Στην ενότητα ELECTROEXPO εκθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς για :


INSTALLATION ACCESSORIES

CABLING - SUPPLIES

TEST INSTRUMENTS

electroexpo_site.jpg

Στην ενότητα ELECTROEXPO εκθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς για :


INSTALLATION ACCESSORIES

CABLING - SUPPLIES

TEST INSTRUMENTS

SUPPORTERS - MEDIA SPONSORS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επικοινωνία με την Διοργάνωση

MGMEDIAEXPO LTD

 Athens Τel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: insecexpo@insec.gr, indelex-securexpo@insec.gr, contact@mgmediaexpo.eu