Συμμετέχοντας στην INSEC την ολοκληρωμένη έκθεση Installation & Integration Συστημάτων Ασφαλείας, Ελέγχου, Αυτοματισμού & Επικοινωνίας αποτελείτε εσείς και η επιχείρησή σας μέρος των εξελίξεων.

 

H συμμετοχή σας εξασφαλίζει:

  Την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες σας

  Τη διεύρυνση του πελατολογίου σας με νέους δυνητικούς πελάτες.

  Τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής των προϊόντων σας.

  Την παρουσίαση νέων προϊόντων & υπηρεσιών.

  Την ενίσχυση της εταιρικής σας εικόνας.

  Την υλοποίηση εμπορικών συναλλαγών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επικοινωνία με την Διοργάνωση

MGMEDIAEXPO LTD

 Athens Τel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: insecexpo@insec.gr, indelex-securexpo@insec.gr, contact@mgmediaexpo.eu