ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / INVITATION

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα προκειμένου να λάβετε στο email σας την πρόσκλησή σας (σε αρχείο PDF) για την έκθεση INSEC.Kατά την επίσκεψή σας, μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας την πρόσκληση την οποία θα προσκομίσετε στην είσoδο της έκθεσης.

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα τηρηθούν ως απόρρητα και θα επεξεργάζονται από την εταιρεία μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μόνο για τους προωθητικούς σκοπούς της διοργάνωσης της Έκθεσης.


Fill out the form below in order to receive by email your invitation to INSEC (in PDF format). Be sure to bring it with you when you visit the exhibition and submit it at the established points of entry.

All details you will provide will be kept confidential and will be processed by our company according to the existing legislation. They will be used for communication between yourself and the Organizing Company as well as for promotional purposes of the trade show

Powered by BreezingForms

CONTACT US

Contact the Organizers

MGMEDIAEXPO LTD

Athens Τel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: insecexpo@insec.gr, indelex-securexpo@insec.gr, contact@mgmediaexpo.eu